Reklam
Reklam

DÜZKÖY’DE GİRİŞİMCİLİK KURSU

23 Mayıs 2016
826 kez görüntülendi

Resim bulunamadı
Reklam

girişimcilik

Düzköyde Girişimcilik Eğitimi

 

Trabzonun Düzköy İlçesinde Düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 25 kursiyerle devam ediyor.

Düzköy Halk Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde KOSGEB, İŞKUR işbirliği ile düzen lenen eğitim. 30 Mayısta sona erecek. Eğitim ile bölgemiz yeni girişimciler kazanırken kursiyerler kurdukları işlerle ilgili 50.000 TL Hibe, 100.000 TL geri ödemeli olarak KOSGEB tarafından desteklenecek.

Eğitmenliğini USDEM Danışmanlık adına Ramazan TÜRKMEN’in üstlendiği eğitimde kursiyerler; hem iş kurma süreci ve karşılarına çıkacak riskler ile ilgili bilgilendirilirken hem de destekten faydalanmak üzere KOSGEBE sunacakları iş planının nasıl hazırlanacağını uygulamalı olarak öğreniyorlar. Bu eğitimi tamamladıktan sonra iş kuran girişimciler bir iş planı hazırlayarak KOSGEB’de destek başvurusunda bulunurlar. KOSGEB kurulunda iş planları kabul gören girişimciler (üst limitler) 50.000 TL Hibe 100.000 TL sıfır faizli kredi olmak üzere 150.000 TL ye kadar desteklenirler.

İş Planı Hazırlarken Nelere Dikkat Etmeli?

 

USDEM Danışmanlık Eğitmeni Ramazan TÜRKMEN EĞİTİM eğitim ve destekle ilgili şu açıklamalarda bulundu;

 

Girişimcilik Destek Programı; KOSGEB’in yeni iş kuracak girişimcileri desteklemek amacıyla oluşturduğu bir destek programıdır.

 

Yeniş girişimci desteğinin kullanımında en kritik noktalar;

 • Firma kuruluş işlemlerinin kesinlikle Girişimcilik Belge tarihinden sonra başlamış olması gerekiyor.
 • İşletmenin faaliyet alanının Eğitim, Sağlık, Tarım, Eğlence sektörü gibi Kosgeb destek kapsamında olmayan bir iş olması gerekiyor.
 • Belge sahibi girişimcinin daha önce kendi adına yapmamış olduğu bir iş olması gerekir.
 • Belge sahibi girişimcinin herhangi bir işletmede SGKlı çalışan olmaması gerekiyor.
 • Girişimci adına herhangi bir vergi kaydının ve ortaklığın olmaması gerekiyor.

Bunlar gibi daha bir çok konuda adımlarımızı dikkatli atmalı ve daha en başından hata yapmamaya çalışılmalıdır.

Kosgeb’e sunmak üzere hazırladığımız İş Planında da aşağıdaki hususlar önem arz etmektedir:

 

İş Planı’nda işin tam olarak ne olduğu ve neleri hedeflediği açıkça gösterilmelidir. Planın her bölümü, hem onu hazırlayan ve işin sahibi olan siz, hem de onu okuyan ortaklarınız, çalışanlarınız veya finansörler tarafından inandırıcı bulunmalıdır.

Geniş anlamlar içeren, havada kalan ifadelerden kaçınmanız gerek. Tüm cümleleriniz gerçek ve sağlıklı verilerle desteklenmiş olmalı. Eğer kurulu bir iş için plan hazırlıyorsanız önceki başarılarınızı detaylı şekilde tablolarla ve grafiklerle ifade edin. Geçmiş pazar verilerinizi öngördüğünüz verilerle karşılaştırın.

İş planlarının çoğunda, işin şu anda nerede olduğu, yeni pazarların neler olacağı ve ne kadar para kazanılacağı anlatılır. Ancak pek az planda o pazarlara nasıl girileceği ve o paraların nasıl kazanılacağı konusunda aşamalara ve yöntemlere yer verilir. Hem sizin hem de planınızı kullanacakların o planda görmesi gereken tek şey gerçeklerdir. Söylediğiniz her şeyi, yazdığınız her rakamı gerekçelendirin ve destekleyin. Ham fikirler, dolambaçlı ifadeler, havada uçuşan tahminlerden uzak durun.

Basit ve anlaşılır cümleler kurun. Ürünleriniz hakkında çok detaya girmeyin. Ürünlerle ilgili ifadelerinizde içinde bulunduğunuz sektöre özgü çok fazla jargon kullanmayın. Bu yaklaşımınız işyeriniz dışındakilerle de bir iletişim aracı olarak kullanacağınız iş planınızın anlaşılmasını güçleştirir. Hatta ürünlerinizle ilgili bilgi verdiğiniz bölümlerde, bunu bir çocuğa anlatıyormuş gibi düşünün.

Pazardaki yerinizi ve rakip ürünlerin özelliklerini iyi açıklamanız gerekir. Rakiplerinizin bir listesini hazırlayın ve tek tek güçlü ve zayıf yönlerini belirleyin. Mümkünse rakiplerinizin pazar paylarını ve kâr oranlarını belirtin. Her firmanın rakip veya rakipleri vardır. Bir iş planında “Sektörümüzde rakipsiziz’’ demek başarısızlığa davetiye çıkarmaktır. Şirketinizi başarıya ulaştırmak için rakiplerinizi bilmeniz ve onlara saygı göstermeniz gerekir.

Finansal tablolarınız açık ve anlaşılır olmalı. Mutlaka varsayımlarınızın neler olduğunu belirtin. Eğer mevcutsa, gerçek rakamlar kullanın. En azından ilk yıl için aylık tablolar hazırlayın. Tüm tablolarınızı tamamladıktan sonra rakamlara dışardan birinin gözüyle bakıp anlamlı olup olmadıklarını inceleyin. Tüm bölümlerdeki rakamlar arasında uyuşmazlık olmaması için bir kaç kez kontrol edin.

Planınız çok uzun olmaması gerektiği gibi çok da kısa olmamalıdır. Bazılarımız yazmayı sevmiyor, bazılarımız da bir iş için plana ihtiyaç olmadığını düşünüyor olabiliriz. Bu durumda şunu hatırlayın: İşletmelerin büyük bir bölümü, iş planı yokluğundan, kendileri için gerekli her şeyin kafalarının içinde olduğuna inandıklarından ve dolayısıyla önlerini göremediklerinde iflas etmekteler.

 

Planda kısaltmalardan kaçının. Okuyucunun anlamını bilmediği kısaltmaları hatırlamak için her seferinde sayfaları karıştırmak zorunda kalması can sıkıcıdır.

 

Verdiğiniz bilgiler mantıklı bir sırayı takip etmelidir. Herhangi bir bölümün altına o konuyla ilgili verileri ve bilgileri rasgele sıralamayın. Planınızdaki yapılanma şekli “ne yaptığını bilen bir iş sahibi” olduğunuzu vurgulamalıdır. Bu da başarının ön şartıdır.

Yeni Girişimci Destek Unsurları

 

KOSGEB Girişimcilik Destek Programı kapsamında hükümetten yapılan açıklamada girişimcilere sunulan destek oranları geri ödemesizde 30.000 TL’den 50.000 TL’ye yükseltildi. Bu durumdaki yeni destek oranları tablodaki gibidir.

 1. A) İşletme Kuruluş Desteği 

Geri ödemesiz olan bu desteğin üst limiti için 2.000 TL olup, sadece aşağıda belirtilen işletme kuruluş giderlerini kapsar:

 1. İşletme kuruluş aşaması noter masrafları (iş ana sözleşmesinin hazırlanması ve onaylanması, işletme müdürü imza sirküleri/imza beyanı, defterlerin tasdik ettirilmesi),
 2. İşletmenin ticaret/esnaf sicil kaydının yapılması,
 3. İşletmenin sicil gazetesinde ilanı,
 4. Fatura, irsaliye ve gider pusulası belgelerinin basımı ve tasdiki,
 5. İlgili odalara kayıt yaptırılması,
 6. İşyeri açma ve çalışma izin ve ruhsatlarının alınması,
 7. Yazar kasa alımı,
 8. Mali müşavir ve muhasebeci ücreti (Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve her yıl yayımlanan asgari ücret tarifesindeki tutar).
 9. B) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği

İşletmenin kuruluş tarihinden itibaren 12 ay içinde satın alınan/alınacak makineteçhizat, yazılım ve ofis donanımları için geri ödemesiz olarak verilen bu desteğin üst limiti 18.000 TL’dir.

Destek ödemesi yapılmadan önce, işletmeden sorumlu personel işletmeyi ziyaret ederek ekte yer alan Yeni Girişimci Desteği Tespit Tutanağını düzenler. Düzenlenen tespit tutanağı evrak kaydına alınır.

Destek kapsamında satın alınan/alınacak makine-teçhizat yeni veya ilk kullanıcı için düzenlenen satış faturası tarihi itibariyle en fazla 3 (üç) yaşında olabilir. Ofis donanımları yeni olması gerekmektedir.

 1. C) İşletme Giderleri Desteği

Desteğin başlangıç tarihinden(Taahhütnamenin evrak kayda alındığı tarih) itibaren 24 ay içinde gerçekleşen işletme giderlerine yönelik geri ödemesiz olarak verilen desteğin üst limiti her ay için 1.000 TL olmak üzere toplam 30.000 TL’dir.

Aşağıda belirtilenler işletme gideri olarak sayılır:

 1. Personel net ücretleri (yeni istihdam şartı aranmaz, asgari geçim indirimi net ücrete dahil edilmez),
 2. İşyeri kirası (stopaj ve ortak giderler hariç), elektrik, su, ısıtma, telekomünikasyon, işyerinde ürün/hizmet üretim amaçlı kullanılan makine ve teçhizata ait yakıt giderleri

İşletme sahipleri, ortakları ile bunların eşi, annesi, babası, kardeşi veya çocuğuna ödenen ücretler personel giderleri desteği kapsamında değildir.

 1. D) Sabit Yatırım Desteği

Desteğin başlangıç tarihinden(Taahhütnamenin evrak kayda alındığı tarih) itibaren 24 ay içinde satın alınacak, makine ve teçhizat için teminat karşılığı geri ödemeli olarak verilen bu desteğin üst limiti 100.000 TL’dir.

Destek ödemesi yapılmadan önce, işletmeden sorumlu personel işletmeyi ziyaret ederek ekte yer alan Yeni Girişimci Desteği Tespit Tutanağını düzenler. Düzenlenen tespit tutanağı evrak kaydına alınır.

Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizat yeni veya ilk kullanıcı için düzenlenen satış faturası tarihi itibariyle en fazla 3 (üç) yaşında olabilir.

 

Kendisini İş Palanı hazırlamada yeterli görmeyen veya bu işe zaman ayırma imkanı olmayan girişimciler bu konuda profesyonel destek alabilirler.
usdem girişimcilere sunmuş olduğu İş Planı Hazırlama Danışmanlığı hizmeti ile girişimcilere hem iş kurma konusunda kılavuzluk etmekte, hem de girişimcinin destekten azami oranda istifade edebilmesi için profesyonel bilgi birikimi ve deneyimini ortaya koymaktadır.

 

Bu konuda girişimciler ticari hayatlarının ilk adımını hatalı atmama konusunda dikkatli olmalılar. Yapılan basit hataların sizleri hayal kırıklığına uğratabilir, girişim motivasyonunuzu daha baştan olumsuz etkileyebilir. Sanal ortamda kendini danışmanlık firması olarak lanse eden, adresi bile billi olmayan bir kısım kişi, kuruluşlar; “%100 garantili İş Planı Danışmanlığı” diye ücretlerini alarak boş iş planı ve diğer formları size göndererek bunları doldurun destekten sizi faydalandıralım diyerek girişimcinin zaten hazırlamakta zorlanacağı verileri uzaktan isteyerek iş yürütmeye çalışmaktadırlar.

 

Kosgeb de çalışanlar dahil kiç bir şahıs bir desteğin kullandırılmasına yönelik %100 garanti veremez. İş Palanı %100 uygun olsa dahi kurul üyeleri desteği kullandırıp kullandırmamakta serbesttir. Bu husus desteklere yönelik Uygulama Usul ve Esaslarında açıkça belirtilmiştir.  Bununla beraber Girişimcilik Desteğinin istatistiklere göre faydalanılma oranı en yüksek olan projeli destek olduğunu ifade edelim. Bilgi için info@usdem.com

 

Ali DÜLGER Ali DÜLGER (184 Posts)

Ali DÜLGER Haçka'dan Haber Var'ın emektarı.


Ali DÜLGER

Ali DÜLGER

Ali DÜLGER Haçka'dan Haber Var'ın emektarı.

More Posts - Website

Follow Me:
Facebook

Reklam

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz